Bemutatkozás

A Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elődje az Országos Polgárőr Szövetség Zala Megyei Bizottsága néven alakult meg 1992.02.02-án Zalaegerszegen, a Zala Megyei Önkormányzat épületében. A megalakulást az akkori hévízi elnök Gelencsér Hédi szervezte és ő lett a vezetője is. Ez a szervezet 40 egyesületet és megközelítően 1200 főt foglalt magában. Ezzel az országban az ötödik legnagyobb megyei bizottság volt.

A Zala Megyei Polgárőr Szövetség 1996-ban alakult meg és lett bejegyezve a jelenlegi szervezeti formájában. Elnöknek Tusják Pált választotta a közgyűlés, Nagykanizsai székhellyel. A Zala Megyei Polgárőr Szövetség székhelye a megalakulást követően Nagykanizsán volt, a városi rendőrkapitányság által biztosított (a célnak korántsem megfelelő) helyiségben.

2002-ben Tusják Pál lemondott az elnöki tisztségről és a közgyűlés az addigi Gáspár Kálmánt választotta meg elnöknek, a titkári pozíciót Horváth Róbert töltötte be. Az egyesületek száma 53 volt. Ezt követően jelentős szervezési és szervezetépítési tevékenység eredménye képen 2010. évre az egyesületek száma 148-ra emelkedett, a polgárőrök száma megközelítette a 6500 főt.

2010. februári közgyűlésen Gáspár Kálmán elnök lemondott és a közgyűlés az addigi titkárt Horváth Róbertet választotta meg elnöknek, aki a mai napig betölti ezt a tisztséget. A 2011. évi Polgárőr törvény előírásai alapján új típusú igazolványok gyártására került sor, valamint minden egyesületnek együttműködési megállapodást kellett kötni a megyei rendőr-főkapitánysággal. Ezen követelményeknek csak 113 egyesület és megközelítőleg 2700 fő polgárőr tett eleget. Azóta is szűntek meg és alakultak egyesületek.

A Zala Megyei Polgárőr Szövetségnek jelenleg 118 tagegyesülete, és a mai napi statisztika szerint 3568 tagja van. A megye 258 településének megközelítőleg a felén működik polgárőr egyesület. A városokban általában több polgárőr egyesület is működik. A megyére jellemző a kis települési szerkezet, emiatt vannak olyan települések, melynek lakossága 1000 fő alatti, sőt jóval kevesebb lélekszámú település is van. Célunk, hogy minden településen legyen polgárőrség, de ezt a fent említett okok miatt nehéz elérni. Ez részben jó, mert azt jelenti a megyében jó a közbiztonság, a lakosok biztonságban érzik magukat, nem merül fel igény a közbiztonságot erősítő civil szervezet megalakítására. Részben rossz, de csak abból a szempontból, hogy kevesebb a polgárőr egyesület és a polgárőr. A bűnügyi statisztikák szerint Zala megye a negyedik legbiztonságosabb megye Magyarországon.